HUSK:

Næste arrangement i Sogneforeningen er den 5. juni, hvor der holdes Grundlovsarrangement kl. 14.00 i Anlægget bag Lindelse Kirke.

Nærmere følger.

Se også opslag i udhængsskabet ved købmanden i Lindelse.

 

Generalforsamling:

Den 24. april 2015 afholdt Sogneforeningen fællesspisning med lasagne og hjemmelavet is efterfulgt af generalforsamling og bankospil.

Godt 40 medlemmer deltog i arrangementet.

Referatet kan læses her.

 

Indvielse af Lindelse Sognegård: klik her for at se et sammendrag af indvielsen lørdag den 14. februar 2015.

 

Sognegårdens hjemmeside: klik he

 

Husk at besøge vort FOTOGALLERI, hvor der findes billeder

fra foreningens arrangementer.